Tulostyöpajan rakenne

Tulostyöpajassa tarkastellaan tuloksen syntymiseen liittyviä tekijöitä käytännönläheisesti ja konkreettisesti osallistujien omien toimipaikkojen aineiston avulla. Osallistujat laativat oman toimenpideohjelman, toteuttavat sen ja reflektoivat tuloksia.

Oman yksikön tuloksen analysointi, kehityskohteiden ja omien oppimistarpeiden tunnistaminen.
Kerrataan tuloksen tekemisen lainalaisuudet ja ratkotaan yhdessä osallistujien tunnistamia kehityskohteita ja muunnetaan ideoita numeroiksi.
Henkilö-, pari- tai toimipaikkakohtaisen toimenpideohjelman kirjaaminen, aikaa n. 2 vkoa edellisestä. Esimiehen valtuutus ja konsultin kommentit.
Tapauskohtaisesti sovittavat sparrausparit ja esimies tukevat. Tarvittaessa on käytettävissä myös valmentajan etätuki.
Seurantapäivässä osallistujat esittelevät toteutetun ohjelman onnistumiset ja haasteet. “Mihin on päästy, mitä on opittu ja miten tästä eteenpäin?” Seurantapäivä järjestetään 4-6 kuukauden kuluttua ja sen pituus on 0,5 – 1 työpäivää.

Perusmalli sisältää 1 + 1 kontaktipäivää sekä mainitut tehtävät. Ohjelmasta saadaan suurin hyöty, jos osallistujien esimies sitoutuu hankkeeseen, ts. osallistuu kommentointiin ja seurantapäivään sekä valtuuttaa osallistujien toimenpideohjelmat tarvittaessa.

Asioita tuli katsottua syvällisemmin ja tuli laskettua oikeasti mitä kaikki maksaa. Samalla tajusimme, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pienistä asioista tulee vuositasolla suuria summia.

Soita 0400 427 458 ja kysy lisää.